Psykoterapia

Kuntoutuspsykoterapia aikuisille ja nuorille 16v alkaen

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia on yleensä pitkäkestoista (1-3 vuotta) ja tapaamiset ovat yleensä kerran viikossa. Kuntoutuspsykoterapiaan hakeudutaan työterveyshuollon, julkisten mielenterveyspalveluiden tai yksityisen psykiatrin kautta. Kela myöntää kuntoutuspsykoterapian vuodeksi kerrallaan.

Työskentelen psykoterapiassa integratiivisesti, eli ajattelen että ihmisen mieltä ja psyykkisiä ilmiöitä on hyvä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Erityisen tärkeänä pidän toimivaa ja luottamuksellista työskentelysuhdetta, en niinkään erilaisia yksittäisiä ja jäykkiä malleja toimia. Mielelläni yhdistän työskentelyyn kehollisuutta; mieltä ja kehoa kun ei voi toisistaan erottaa. Myös toiminnalliset harjoitukset tuovat usein psyykkisiin ilmiöihin uutta näkökulmaa.

 

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa työskentelyn ja havainnoinnin keskiössä ovat haitalliset ajatukset ja uskomukset, sekä niihin liittyvät tunteet. Pyrimme sekä keskustelun että erilaisten harjoitusten avulla lisäämään ajattelun ja havainnoinnin joustavuutta ja löytämään erilaisia tapoja toimia ja käyttäytyä. Aikajanalla liikumme havainnoimassa asiakkaan elämää lapsuudesta tähän hetkeen saakka.  Myös itsemyötätunnon harjoittelu on vahvassa roolissa, se on mielestäni yksi keskeisimpiä psykoterapiaprosessin myötä opittavia taitoja.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa keskeistä on suuntautuminen tulevaisuuteen, toiveikkuuden ja voimavarojen vahvistaminen. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa ei niinkään katsota aikajanalla taaksepäin, vaan enemmänkin keskitytään tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Toki tärkeintä ratkaisukeskeisessäkin psykoterapiassa on se, että asiakas itse määrittää sitä minkä kanssa tarvitsee työskennellä, joten usein myös menneiden läpikäyminen on usein työskentelyssä mukana. Enemmän painopiste on kuitenkin preesens-aikamuodossa ja tulevaisuuden tavoitteiden luomisessa.

Lyhytpsykoterapia

Lyhytkestoiset, tyypillisesti 5-20 hoitokertaa sisältävät psykoterapiat keskittyvät yleensä asiakkaan tarpeiden mukaisesti tiettyihin eniten hyvinvointia ja arkielämässä selviytymistä haittaaviin ja rajattuihin ongelmiin, joihin etsimme yhdessä ymmärrystä ja erilaisia ratkaisuja. Lyhytkestoiset psykoterapiat ovat yleensä asiakkaan itse maksamia tai työterveyshuollon tai vakuutusyhtiön kustantamia.

Kognitiivisessa lyhytpsykoterapiassa keskeisiä työskentelyn kohteita ovat oireita tai haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät tunteet.

Vieritä ylös